Hea tava

Energiaühistu eesmärk ning liikmete õigused ja kohustused on kirjas Energiaühistu põhikirjas

Lisaks põhikirjale on meil ka hea tava põhimõtted ja käitumisreeglid, mida järgides viime ellu Energiaühistu eesmärke. Hea Tava kirjeldab, millised on Energiaühistu liikmete, saadikute, toetajate ja töötajate omavahelise suhtlemise, teabe- ja suhtekorralduse põhimõtted. Lisaks on dokumendis kaetud Rohekapitali investeeringute tegemise, haldamise ja vastava informatsiooni edastamise põhimõtted. 

Loe täpsemalt meie Heast tavast