Loo oma roheline tulevik ise!

Mida ühistu liikmeks astumine sulle annab?

 • Lood oma kodukohale võimaluse energia tootmiseks
 • Teenid pikaajalist tulu roheinvesteeringutelt
 • Sinu panusega rajatakse uusi taastuv- ja hajaenergeetika parke

Tekkis huvi?

Ühine meiega

Energiaühistu asutajaliikmed

Ühendame rohelise maailmavaate investeerimisega.
Loome kogukondadele üle Eesti võimaluse ise endale elektrit toota.


Energiaühistu asutasid 34 tegusat ja visiooniga inimest 10.02.2021. aastal, tuues kokku
eri elualade kogemuse ja teadmise.

Annika Uudelepp

rahvusvaheline riigivalitsemise ekspert ja Tuleva asutaja

Sa pead olema muutus, mida soovid maailmas näha.” Nii ütles kord Mahatma Gandhi. Ma soovin näha, et muutuksime saastavast riigist puhta energia riigiks. Otsustasin olla Energiaühistu üks asutaja, et see muutus sünniks viisil, millest võidaksid võimalikult paljud inimesed üle Eesti.

Indrek Nuume

LHV Ettevõtete panganduse juht ja juhatuse liige

Suured asjad saavad ikka alguse väikestest olulisest muutustest. Olles pikalt töötanud panganduses näen, et kiiresti kasvavad need ettevõtted, kus jaotatakse omanikutulu. Taastuvenergia projektides peab osa omanikutulust tekkima ka kohalikele inimestele, kes tuulikute ja päikeseparkide serval elavad. Soovin Energiaühistu liikmena kohalike tõsta kogukondade ambitsioonikust energia valdkonnas näidates, et taastuvenergia on meie ühine roheline tulevik.

Margus Puust

Saaremaa Delifood’i omanik ja asutaja

Olen viimased elanud 10 aastat Saaremaal, mis on nii päikese- kui tuuleenergia kasutamise seisukohast üks parimaid kohti. Taastuvenergia projektid tuleb varem või hiljem Eestis ära teha, kuid päikesepaneele tuleks võimalikult palju panna kohtadesse, kus need silma ei riiva ja tuulikuid asukohtadesse, kus need elukeskkonda ära ei riku.

Imbi Jürgen

Vandeadvokaat

Olen oma töös väga palju tegelenud energiasektori ja keskkonnaõigusega ning kokku puutunud erinevate energiaturu osalistega. Energiaühistud on Eesti energiaturult seni aga peaaegu puudunud. Usun, et hajaenergeetikas ja kogukondlikus tegevuses peitub  suur kasutamata potentsiaal, mistõttu tahan oma õla alla panna, et Eestisse rajataks ka Eesti endi inimestele kuuluvad taastuvenergia jaamad, mis neile pikaajalist tulu toovad.  

Silver Sillak

Taastuvenergia doktorant Aalborgi Ülikoolis

Eesti Rohelise Liikumise liikmena leian, et üleminek taastuvenergiale on hädavajalik, kuid see ei saa toimuda ilma kohalike elanike toetuseta. Olen töötanud taastuvenergia vallas ka Taanis Aalborgi Ülikoolis ja näinud, kui populaarsed on sealsed demokraatlikud energiaühistud ja millist potentsiaali need rohepöörde jaoks omavad. Soovin ka Eestis selle lumepalli veerema lükata!

Indrek Allmann

Arhitekt

Usun sünergilistesse lahendustesse nii erineva tausta ja oskustega inimeste vahel kui ka meid ümbritsevas asjade maailmas. Neid, teineteist täiendavaid, ringmajanduslikke kooslusi on alati justkui liiga vähe. Rohepöördega kaasnev taastuvenergeetika muudab paratamatult meie maastike ilmet, kuid meie võimalus siin on tegutseda läbimõeldult ja nii inimeste kui objektide vahelist sünergiat kasutades saavutada eesmärk võimalikult vähima keskkonnamõjuga – et lahendus ei halvaks eesmärki.  

Laura Kuusk

Eesti Kunstiakadeemia dotsent ja kunstnik

Olen keskkonnaaktivistina tegutsenud vajadusest aidata fossiilkütustest sõltuval inimkonnal jõuda uude ajastusse. Kunstniku, õppejõu ja projektijuhina jäid aga käed lühikeseks ning seetõttu olen omandamas keskkonnatehnoloogi kutset ja töötan idufirmas Spacedrip veetehnoloogina ja panustan ka Energiaühistu nõukogu liikmena.

Andres Meesak

Päikeseenergia assotsiatsiooni juht

Usun rohkem koostegemisesse kui sellesse, et igaüks üksi nokitseb. Olles Päikeseenergia assotsiatsiooni juht, tahaksin osaleda millegi suurema elluviimisel, kuid näen, et kui vanasti meeldisid päikeseelektrijaamad kõigile, siis nüüd on kohalikud omavalitsused väga tõrjuvaks muutunud ning ütlevad, et minge rajage neid parke kuskil mujal. Tahaksingi Energiaühistu liikmetega uurida, kus see mujal on ning ühiselt välja töötada lahendusi, mis kohalikele omavalitsustele sobiksid.

Mait Õunpuu

Ehitusinsener, NOBE välisturgude tegevjuht

Kahe lapse isana soovin eelkõige anda panuse neile jätkusuutlikuma ja puhtama elukeskkonna loomisel. Mul on huvi ja usk taastuvenergiasse ning puutun oma töös sellega ka kokku, ehitades tuuleparke Balti riikides ja Skandinaavias. Olen aga mures meie ühiskonna vastuseisu osas taastuvenergia planeeringutele, kust paistab ka kohalike omavalitsuste suutmatus selgitada, miks neid planeeringuid vaja on, või arendajate oskamatus kommunikatsiooni juhtida. Siin on vaja muutust!

Märt Helmja

EBRD Eesti juht

Mulle ei anna rahu, et miks me oleme ühistulises tegevuses kehvemad kui põhjanaabrid. Roheenergia on tulnud, et jääda ja see on võimalik vaid hajaenergeetika lähenemist kasutades. Loodan kokku võtta inimesed, kes mõtlevad samamoodi ning tahavad rohepöördele Eestis käed külge panna.

Martin Kruus

Taastuvenergia investor, Sunly asutaja

Liitun Energiaühistuga, et luua laiapõhjaline kodanikeühendus, mis lisaks taastuvenergeetika idee toetamisele asub ka ise koostöös kohalike kogukondadega projekte ellu viima. Taastuvenergeetikale täielik üleminek on alles oma teekonna alguses. On mõistlik ja ka vajalik, et nii suures tehnoloogilises muutuses osaleks võimalikult lai osa ühiskonnast, tehes seda kas rohepöörde toetaja, projekti arendaja või investorina.

Triinu Ossinovski

MTÜ Mondo juhatuse liige

Olen taastuvenergia entusiast ning puutun teemaga kokku nii Eestis kui ka üle piiride. Asutasin hiljuti ettevõtte, kes püstitas 2020. aastal oma esimesed seitse väiksema suurusega päikeseparki. Igapäevaselt tegutsen Eesti suurimas humanitaar- ja arenguabi pakkuvas organisatsioonis MTÜ Mondo, kus üha rohkem tegeleme ka keskkonnakaitse ja kliimamuutuste vastase tegevusega. Taastuvenergia on viis, kuidas keskkonna- ja kliimakaitses reaalselt muutust paremuse suunas luua ning soovin selles valdkonnas oma panuse anda.

Mihkel Tammo

Rohetiigri eestvedaja

Olles viimased viis aastat tööstuses töötanud ja nüüd hakanud Rohetiigri projekti vedama, usun taastuvenergeetika arengusse ja ühistulisesse mõtlemisesse, ning loodan, et Energiaühistus annab need mõlemad maailmad edukalt ühendada.

Peep Siitam

Ehitusinsener, Energiasalv eestvedaja

Näen rohepöördes nii enda kui Eesti riigi jaoks tervikuna võimalust ja seda palju laiemalt kui lihtsalt tuule- ja päikeseenergia tootmine. Samas olen veendunud, et mehhanismidega, millega oleme jõudnud tänasesse päeva edasi enam ei saa ehk nendega oma ambitsioonikaid eesmärke ja häid plaane realiseerida pole võimalik. On vaja ellu kutsuda uusi ja paremaid lahendusi ning energiaühistu on kindlasti üks nendest.

Rainer Paenurk

Saaremaa Arenduskeskuse juhataja

Pea iga tõsimeelsem Saaremaa-teemaline arutelu viib ühel või teisel moel lõpuks ikkagi selleni, et tuleks luua kõrgema lisandväärtusega töökohti. Usun, et jätkusuutlik mõtteviis ja kogukondlik energiatootmine on üks viis, kuidas tippspetsialiste saarele tuua ja neid meiega liita, sealjuures ka me oma helged pead, kes saarele tagasi igatsevad ning hea töökoha tekkides selle plaani ka ellu viivad.

Priit Salumaa

Tarkvaraarendaja ja ettevõtja

Mulle meeldib käima lükata suurema mõjuga algatusi, mis lahendavad ühiskonnas mõne olulise probleemi. Olles investeerinud väiksesse päikeseparki, näen, et energia valdkonnas on hädasti vaja uusi ideid ja lahendusi, mis toovad energiatootmise rahvale lähemale. See on ka üks põhjuseid, miks ma panustan Eesti esimese päikeseauto valmimisesse ja usun, et see toob Eesti taastuvenergia sektoris maailmakaardile.

Georg Linkov

Avamere vesiviljeluse arendaja, ettevõtja

Kaasaegne elukeskkond on selline, kus meil kõigil on hea olla ja kuhu külalised soovivad alati tagasi tulla, mõni ka päriseks. Keskkonnasõbralik energiatootmine koos kogukonnaga tekitab uusi võimalusi ja annab positiivset energiat ning aitab luua soodsat keskkonda ettevõtluse arenguks.

Priit Lepasepp

Sunly ja Tuleva asutaja

Täna on Eesti inimeste säästmise ja investeerimise võimekus madal, kuid loodan, et Energiaühistu suudab seda muuta. Panustades Energiaühistus liikmena oma maa, raha või ajaga, saad vähendada enda kulusid, keskkonna jalajälge, ja olla koos kogukonnaga osanik tuule- või päikesepargis ning seega ka osa positiivsetest muutustest.

Kristi Timmo

PhD, Taltechi vanemteadur

Taastuvenergia on väga kiiresti arenev valdkond, millesse igapäevaselt panustavad ka Eesti teadlased. Olen töötanud 17 aastat Tallinna Tehnikaülikoolis päikeseenergeetika materjalide teaduslaboris. Teadlasena näen suurt potentsiaali päikeseenergial kui osana taastuvenergia allikatest. Liitusin Energiaühistuga, et jagada teadmisi, kogemust ning infot materjalidest, tehnoloogiatest ja innovaatilistest rakendusvõimalustest päikeseenergia valdkonnas. Usun, et üheskoos energiaühistuga aitame inimestel teha teadlikke otsuseid ning suurendame valikuvabadust energiaturul.

Marti Hääl

Alexela kontserni kaasasutaja ja osanik

Ettevõtjana on mul rohepöördega palju kokkupuuteid, alustades ringmajanduse ja bioenergia tootmisest kuni suuremahulise energiasalvestuse projektini välja. Lisaks olen üks Paldiski korporatiivse energiaühistu Pakri Energy Island algatajatest. Olen ka aktiivne kogukonna liige oma kodukandis, kus juba aastaid poollooduslikke kooslusi taastanud, loomi karjatanud, püsimetsi majandanud ning selle kõrval ka kohalikku hajutatud taastuvenergiatootmist nii tuule kui päikesejaama näol arendanud. Olen kogenud kõike seda vett ja vilet, mis selliste tegevustega kaasneb. Seetõttu tean, miks paljud löövad käega ja jätavad teinekord head algatused realiseerimata. Usun, et see kogemus võimaldab mul energiaühistu kaudu aidata avada rohkem taastuvenergiaga seotud võimalusi rohkematele inimestele.

Kalle Kukk

Energiamajanduses kaasamõtleja

Kuigi olen osalenud mitmes energiamajanduse ettevõtmises, siis esmajärjekorras olen ikkagi energia lõpptarbija, vähesel määral ka iseenese energiaga varustaja, potentsiaalselt aga aktiivne osaline energiaturul. Energiamajandust tulebki käsitleda lõpptarbija seisukohast, sest just tema jaoks ja tema suundumuste järgi energiamajandust üles ehitame, olgu selleks siis kodulähedust arvestav hajaenergeetika, meie oma keskkonda sobituv energiatootmine või tarkusel põhinevad energiasäästulahendused. Usun, et energiatarbijate aktiivsus saab omandada suurema tähenduse ja väljundi läbi kogukondliku koostöö. Liitusin energiaühistuga, sest soovin, et kõik see realiseeruks kogukondade seisukohast parimal viisil ning et ma ka ise saaksin olla osa sellest muutusest.

Erki Ani

Cleantech ForEst kaasasutaja ja tegevjuht

Usun taastuvenergiasse ja näen, et Eesti rohetehnoloogia iduettevõtete arengus on tulemas suurema kasvuga aastad kui seni. Loodan, et Energiaühistu sütitab oma tegevustega kohalikes noortes soovi kaasa lüüa rohetehnoloogia innovatsioonis ning aitab kaasa alternatiivsete, jätkusuutlikkust edendavate lahenduste tekkele.

Aivi Telvik

Hiiumaa vallavalitsuse arenguspetsialist

Läbi aastate on tööelu viinud mind ikka ja jälle säästvate ja roheliste teemade juurde, kuid ma pole julgenud unistada, et võiksin ise ka praktiliselt panustada rohepöörde elluviimisesse. Energiaühistu pakub võimalust ka tavainimestele energiatootmisega tegeleda ning soovin koos Hiiumaa kogukonnaga selle järgi proovida.

Urmas Pau

Saaremaal asuva vesiviljeluse ning sinise biotehnoloogia ettevõtte Est-Agar AS juht

Olen varasemalt 2015. aastal tegelenud energiaühistu temaatikaga Vormsil, sh läbinud Arengufondi energiaühistute mentorprogrammi ning proovinud energiaühistut käima lükata. Tagantjärgitarkusena võib öelda, et olime koos mõttekaaslastega veidi ajast ees ning ilmselt ei osanud ka piisavalt hästi inimesi kaasata. Usun, et nüüd on aeg küps, et ühiselt uuesti proovida energiaühistut luua ning taastuvenergia tootmisesse investeerida.

Lauri Bobrovski

Järvamaa ettevõtja, OÜ Sirloin omanik

Tuule ja päikese kasutamine energeetikas on tulevikus kõige reaalsem energia saamise viis. Tüüpilise eestlasena võiks tahta ju üksi sellega tegeleda, kuid koos jõuab rohkem. Löön energiaühistus kaasa, sest tahan õppida ja näha, kui kaugele ühistulise tegevusega energia tootmisel jõuame.

Marit Kauk-Kuusik

PhD, Taltechi vanemteadur ja labori juhataja

Eestil tuleks taastuvenergias teha tiigrihüpe! Teadlasena aitan kaasa uute materjalide sünnile, et päikesepatareisid oleks odavam ja lihtsam toota. Tavainimesena tahaksin aga näha, et suurkorporatsioonide kõrval toodavad energiat ka inimesed ise, oma piirkonnale ja oma kogukonnale.

Kalle Kiigske

taastuvenergia investor ja Sunly asutaja

Olen panganduses ning ka Nelja Energias rahastanud erinevaid projekte ning näinud raskusi, millega ettevõtjatel ja kogukondadel on tulnud kokku puutuda. Enamik inimesi toetab taastuvenergiat, kuid raha ja oskusteabe puudumine ei luba sageli sellega ise tegeleda. Energiaühistus proovime need barjäärid ületada ning teha tuule- ja päikeseenergia tootmise kättesaadavaks kõigile soovijatele.

Sulev Alajõe

Lääne-Eesti investorkonsultant

Usun ettevõtlikku vaimu kasutada hajutatult ära looduslikud allikad energia tootmiseks, eriti parima tuule ja päikesepaistega läänes. Loodan, et rohujuure tasemel aktiivsus taastuvenergia osakaalu tõstmiseks viib meid kiiremini kliimamõjude vähendamiseni ning sillutab teed meretuuleparkide abil vesiniku kasutuselevõtuks kütuse ja energiakandjana. Energiaühistu ühendab investeerimisvalmiduse hoolivusega Eesti arengust.

Jana Krimpe

B.EST Solutionsi asutaja ja tegevjuht

Kogu elu muutub aina digitaalsemaks, kuid üks asi, mida veel onlines teha ei saa on energia tootmine. Küll saavad aga kogukonnad ühiselt taastuvenergiat toota ning seeläbi avastada, arendada ning käivitada innovaatilisi teenuseid. Hea meelega olen energiaühistus sellise ettevõtmise saadikuks.

Magnus Velling

Nordecon Betooni ehitusdirektor ja juhatuse liige

Rohepööret pole võimalik ellu viia ilma mõistmata, et ruum meie ümber hakkab muutuma. Tuule- ja päikeseenergiast võidavad nii keskkond kui majandus – ilmselt harjume peatselt ka uute objektidega meie maastikel.

Henri Holtsmeier

Fridays For Future noorteliikumise eestvedaja

Kliimamuutused on väljakutse, milles võidud võiks ja peaks ulatuma vähemalt seitsme tuleva generatsioonini. Usun, et tõeline jõud peitub üksnes koostöös, nagu ütleb Aafrikas vanasõna: “Kui tahad minna kiiresti, mine üksi, kui aga kaugele, mine koos pundiga.” Energiaühistu on nii taastuvenergiale ülemineku ja kliimamuutustega kohanemise kui ka kollektiivse intelligentsi rakendamise suunas üks väga õige samm, mistõttu väga väärtustan seda ettevõtmist.

Imre Taal

Eesti mereinstituudi ihtüoloogia ja kalanduse teadur

Bioloogina leian, et keskkonnasäästliku päikese- ja tuuleenergia tootmise osakaalu suurendamine on väga oluline, kuna aitab kaasa elamisväärse keskkonna säilimisele. Nimelt mõjutavad päikese- ja tuuleenergia tootmine ümbritsevat keskkonda oluliselt vähem kui senine fossiilsetel kütustel põhinev energia tootmine. Siinkohal pean elukutsest tulenevalt eraldi märkima, et Eesti tingimustes ei saa minu arvates kindlasti roheliseks energiaks pidada looduslike vooluveekogude paisutamisel saadavat hüdroenergiat, mida peetakse samuti taastuvenergiaks. Kokkuvõttes leian, et rohelisse taastuvenergiasse panustamine on kindlasti hea ning suure tõenäosusega ka kasumlik mõte!  

Liisa Past

Küberturbe- ja kommunikatsiooniekspert

Rohepööre on edukas ainult siis kui lisaks iga inimese tarbimisharjumustele muudetakse ka tööstuse ja majanduse struktuuri. Loomulikult lähen ma esimeste seas kaasa Energiaühistuga, mille eesmärk on energiatootmine kogukondadele kättesaadavaks teha.

Silver Hage

Astri Grupi nõukogu liige

Inimtegevusest tingitud kliimamuutused on meie põlvkonna suurimaid probleeme, mille lahendamisel on ka ettevõtetel väga oluline roll. Astri Grupi keskuste katustele oleme rajanud oma esimesed päikeseelektrijaamad ning jätkame investeeringutega. Julgustan ka teisi, valdkonnast sõltumata, taastuvenergia tootmises osalema ning kui vaja, Energiaühistu nõu ja jõuga appi kutsuma.

Siin on koht, kus näidata palju oleme teinud / Eesmärkide saavutamine (tabelina vms)
Või mingi muu kasutegurit näitav olukord.

120 liiget

12 töötavat parki

2000 kWh elektrit toodetud

Siin on kirjas, mis me oleme juba ära jõudnud teha.

partially_done

Siin on kirjas, mis on veel pooleli.

done

Siin on kirjas, mis on veel pooleli.

partially_done

Mis on Energiaühistu mõte?

Kuidas saada liikmeks?

 1. Täida liikmeks astumise avaldus
 2. Maksa liitumistasu
 3. Kinnita oma meiliaadress
 4. Saadame sulle liikmetunnistuse

Liitudes Energiaühistuga, saad kaasa lüüa
oma piirkonna taastuvenergia projektides
endale sobivas rollis:

NB! Et olla saadiku või investori rollis, tuleb esmalt astuda Energiaühistu liikmeks.
Kui soovid liituda oma ettevõttega, kirjuta meile info@energiayhistu.ee aadressil.

Tutvu ka Energiaühistu põhikirja ja hea tavaga.
150 €

Ühekordne liitumistasu, mis sisaldab esimese aasta liikmetasu

Loe Energiaühistu annetuspõhimõtetest ja toetavatest projektidest lähemalt


Milleks me liitumistasu kasutame?

Liitumisega seotud küsimused

Tavainimesel on üldjuhul vähe võimalusi saada energiatootmises osanikuks. Energiaühistus on see võimalik – saad teenida pikaajalist stabiilset tulu keskkonnahoidlikul viisil. Lisaks saad nii koos kogukonnaga reaalselt panustada rohepöörde elluviimisel Eestis.

Energiaühistuga võivad liituda nii eraisikud kui ettevõtted, kes pooldavad taastuvenergiale üleminekut.
Liikmeks saab asutada vähemalt 18-aastane teovõimeline füüsiline isik, kellel ei ole kehtivat karistust kuriteo eest ja kellele ei ole kohaldatud ettevõtluskeeldu, ning kel pole keelatud tegutseda Ühistuga samal tegevusalal.

Eraisik:
150 eurot – ühekordne liitumistasu, mis makstakse liikmeks astumisel
50 eurot – aastatasu, mis makstakse alates teisest liikmeks oleku aastast

Väikeettevõte (käive või omakapital alla 1 miljoni euro)
1000 eurot – ühekordne liitumistasu, mis makstakse liikmeks astumisel
1000 eurot – aastatasu, mis makstakse alates teisest liikmeks oleku aastast

Suurettevõte (käive või omakapital suurem 1 miljon eurot)
25 00 eurot – ühekordne liitumistasu, mis makstakse liikmeks astumisel
10 000 eurot – aastatasu, mis makstakse alates II liikmeks oleku aastast

Energiaühistu liikmete liitumis- ja aastatasusid kasutame Energiaühistu käimalükkamiseks ja taastuvenergia projektide ettevalmistamiseks. Neist tasudest katame järgmiste tegevuste kulud:
– uute projektide ideede analüüs ja suhtlus kogukonnaga,
– taastuvenergia projektide arendus (load, planeeringud, ehitus jms),
– liikmehaldus ja teavitus.
– veebilehe ja teiste infokanalite arendamine,
– ettepanekute tegemine seadusloomel, planeeringute ja arengukavade koostamisel;
– infosüsteemide arendus projektide investeeringute haldamiseks.

Liitumistasudest 5-20% ja rohekapitalist 1-2% suuname liikme soovil ühistu eesmärke toetavate algatuste elluviimiseks.
Vaata lisa

 1. Täida liikmeks astumise avaldus
  Energiaühistu liikmeks võib astuda täisealine inimene või ettevõte, kellel pole kehtivat karistust kuriteo eest ega ettevõtluskeeldu.
 2. Maksa liitumistasu
  Liitumistasu sisaldab ka esimese aasta liikmetasu.
 3. Kinnita oma meiliaadress
  Saatsime sulle kirja sinu antud e-maili aadressil, kinnita oma meili õigsust klikates meilil toodud lingil.
 4. Saadame sulle liikmetunnistuse
  Ühistu juhatus võtab uusi liikmeid vastu kord nädalas. Saadame sulle meilile liikmetunnistuse. Hakkad saama Ühistu uudiskirju, saad kaasa lüüa uute projektide käivitamisel ja osaleda liikmena oluliste otsuste tegemisel.

Energiaühistust saab soovi korral välja astuda avalduse alusel viie aasta möödumisel alates, sest energeetika investeeringud tehakse pikka ajahorisonti silmas pidades ning ühistu projektide algufaasis on vaja stabiilsust. Kui Energiaühistu liige lahkub ühistust, siis makstakse talle või pärijatele välja liikme sissemaksetest kogunenud rohekapital. Ühekordset liitumistasu ja makstud aastatasusid ei tagastata

Toetajad