Energiaühistu eesmärk

Tulundusühistu Kagu Energiaühistu on loodud eesmärgiga edendada Setomaal ja mujal Lõuna-Eestis ühistegevuslikku energiatootmist. Esmased plaanitavad tegevused on päikeseelektrijaamade rajamine Misso ja Värska alevikus. Kavas on ka muud energiasäästu ja taastuvat energiatootmist ning elektritransporti edendavad tegevused. Energiühistu on avatud kõigile huvilistele. Liitumistingimused uutele liikmetele avaldame 2017. aasta lõpuks. Oma huviavalduse ja kontakti saab jätta siia.

Energiaühistute kohta üldisemalt saab lugeda Arengufondi poolt loodud veebilehel.