Energiaühistu andmekaitse- ja kodulehe kasutustingimused

Käesolevad andmekaitsetingimused kirjeldavad, kuidas Tulundusühistu Energiaühistu (aadress Masti 17, 11911 Tallinn; edaspidi Ühistu) töötleb teie isikuandmeid.

Ühistul on hea meel, et tunnete Ühistu teenuste vastu huvi. Isikuandmete kaitse on Ühistu jaoks väga oluline ning me suhtume sellesse täie tõsidusega. Teie isikuandmete töötlemisel täidab Ühistu asjakohastest Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi ning järgime isikuandmete turvalise töötlemise põhimõtteid.

Milliseid isikuandmeid kogume ning mida me nendega teeme?

Ühistu peab oma seadusest ja teenuse pakkumise sisust tulenevate kohustuse täitmiseks oma klientidest registrit ehk nimekirja, mis kajastab liikmete järgnevaid isikuandmeid:

Kellele me teie isikuandmeid edastame?

Teie poolt Ühistule avaldatud isikuandmeid avaldame kolmandatele isikutele üksnes juhul, kui see on Ühistuteenuste osutamiseks vältimatult vajalik. See tähendab, et Ühistu kasutab oma tegevuses koostööpartnereid, kellele avaldame teie isikuandmed Ühistu tegevuse ja teenuste osutamisega ja/või Ühistu turundustegevusega seotud eesmärkidel. Muudel eesmärkidel teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ei edastata. Kõik kolmandad isikud, kellele Ühistu teie isikuandmeid edastab, võivad vastavaid isikuandmeid kasutada ja töödelda üksnes käesolevates andmekaitsetingimustes märgitud eesmärkidel ja viisil.

Ühistu kasutab klientidega suhtlemiseks MailChimp elektroonset otsepostisüsteemi ja Help Scout sõnumiplatvormi.

Ühistuga seotud teadete ja uudiste edastamiseks edastame e-posti aadressid Ühistu koostööpartnerile MailChimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp), kes hoiab andmeid oma Ameerika Ühendriikides asuvas serveris. Ameerika Ühendriikidesse edastatud isikuandmete MailChimp poolt töötlemise turvalisus on tagatud Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel kasutatava Privacy Shield andmekaitseraamistiku abil.

Ühistu veebilehel teile informatsiooni andmiseks (vestluse vormis) töötleb teie isikuandmeid Ühistu koostööpartner Help Scout (Help Scout Inc, 100 City Hall Plaza, 5th Floor, Boston, MA 02108, USA), kes hoiab andmeid oma Ameerika Ühendriikides asuvas serveris. Ameerika Ühendriikidesse edastatud isikuandmete Help Scouti poolt töötlemise turvalisus on tagatud Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel kasutatava Privacy Shield andmekaitseraamistiku abil.

Liitumistasu maksmisel on makse saajaks Maksekeskus AS, keda Ühistu on volitanud enda nimel makseid vastu võtma. Tasumine toimub pangalingiga vastava panga turvalises keskkonnas. Ühistul puudub ligipääs kliendi pangaandmetele. Ühistu on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Lisaks eeltoodule võib Ühistu edastada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele juhul, kui see on vajalik Ühistu seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks või õiguse teostamiseks.

Millal isikuandmed kustutatakse?

Ühistu klientide isikuandmeid töödeldakse kuni isiku kliendisuhte lõpuni. Seejärel säilitatakse andmeid selle kohta kas ja millal on isik Ühistu klient olnud.

Kuidas kasutame küpsiseid?

Juhime teie tähelepanu asjaolule, et kasutame oma õigustatud huvi alusel Ühistu veebilehel küpsiseid (cookies). Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui te veebilehte külastate. Küpsised annavad Ühistule statistilist teavet, mis aitavad analüüsida Ühistu veebilehe külastajate käitumismustreid ning kasutada seda turunduses. Näiteks salvestame küpsiste abil teie poolt kasutatud seadme IP-aadressi, mis võimaldab meil hiljem teile läbi Google’i ja Facebooki oma teenuseid ja pakkumisi tutvustada.

Veebilehel kasutatakse järgnevaid küpsiseid:

NimiKüpsise ülesanne / eesmärk
Google AnalyticsAnalüütiline küpsis, millega kogutakse analüütilisi andmeid veebilehe külastajate kohta. Andmeid võidakse kasutada ka reklaami suunamiseks Google’i reklaamivõrgustikus.
Google TagManager Küpsis, mille kaudu hallatakse veebilehele paigaldatavaid küpsiseid.
Facebook PixelKüpsis reklaamide suunamiseks ja tulemuste jälgimiseks Facebookis.

Interneti kasutajana saate ise keelata või piirata küpsiste salvestamist oma seadmesse ning kustutada ka kõik küpsised, mis seni on arvutisse salvestunud. Selleks tuleb teil muuta oma veebilehitseja isiklikke privaatsusseadeid.

Kuidas teostada oma isikuandmete töötlemisega seotud õiguseid?

Kui soovite:

palun pöörduge Ühingu poole e-posti teel aadressil info@energiayhistu.ee.

Kui leiate, et oleme teie isikuandmeid töödelnud õigusvastaselt või oleme teie isikuandmete töötlemisega seotud õigusi rikkunud, siis palume teil sellest Ühistule kindlasti eeltoodud e-posti aadressil teada anda. Samuti on teil õigus pöörduda sellisel juhul kaebusega Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Kuidas tagame teie isikuandmete turvalisuse?

Ühistu hoiab ja töötleb teie isikuandmeid digitaalselt ja füüsiliselt turvalistes serverites. Kõikidele Ühistu ja Ühistu koostööpartnerite poolt töödeldavatele isikuandmetele pääsevad juurde üksnes Ühistu töötajad ja Ühistu koostööpartnerite töötajad, kes vajavad neid andmeid käesolevates andmekaitsetingimustes sätestatud eesmärkidega seotud töökohustuste täitmiseks ning kellel on kohustus järgida andmete töötlemisel isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides ja käesolevates andmekaitsetingimustes sätestatud nõudeid.

Ühistu kodulehe kasutustingimused

Ühistu liikmeks astumine

Andmekaitsetingimuste muutmine

Käesolevad andmekaitsetingimused on avaldatud Ühistu veebilehel ja on kehtivad alates 11.11.2020. Andmekaitsetingimuste muutmisel jõustuvad muudatused ja täiendused uue versiooni avaldamisel Ühistu veebilehel.