Telli meilt praktiline seminar

Energiaühistu

Aastaks 2050. on võimalik, et 45% kogu vajalikust energiast Euroopas toodavad kodanikud ise. Suur pluss kogukonnana toimides on see, et individuaalne investeering on väiksem ehk taastuvenergia pargi rajamine taskukohasem.

Et kogukondlike taastuvenergia projektide alustamine oleks lihtsam, oleme koostöös Rexploreriga käima lükanud kogukonnaenergeetika õpitoad, mida viime läbi kohalike kogukondade ja kohalike omavalitustega. 

Rexplorer on IT firma, kes näeb taastuvenergeetikat ja kogukonnaenergeetikat ideaalse valdkonnana, kus andmetel baasilt on võimalik kaasa aidata uute ärimudelite tekkeks. Rexplorer aitab kasutajatel leida sobilikke asukohti taastuvenergia tootmiseks – maa-aladest kõrgeima potentsiaaliga katusteni kinnistul. Päikeseparkide jaoks uuritakse näiteks kinnistutel kehtivaid looduslikke, elektrilisi ja infrastruktuuridega seotud piiranguid, varjutusi põhjustavaid objekte katuste ümber, katuste kaldenurka ja suunda päikese suhtes.  

Rexplorer aitab Energiaühistul hinnata kiirelt kinnistute potentsiaali toota kogukonnaga taastuvenergiat. Platvorm kasutab erinevaid andmebaase ja automatiseeritud otsingusüsteemi. See aitab leida päikese- ja tuuleparkide asukohad, kus puuduvad piirangud ja keskkonnamõju minimaalne. Samuti pakub platvorm parima paigutuse nii päikese- kui tuuleparkidele ning teeb esmaseks investeerimisotsuseks vajalikud tasuvusarvutused. Nii saab kiiresti välja selgitada, kas soovitud krundil on võimalik toota päikese- või tuuleenergiat ja välja pakkuda tarbimismustreid arvestades optimaalseimat lahendust.

Lisaks on võimalik asjaosalistele projekti tutvustada, mille tulemusel on võimalik kaasata kogukonda. Selleks mudeldab Rexplorer realistlikke visualiseeringuid tulevasest tuule- või päikesepargist aerofotodele, et inimesed näeksid varajases faasis projekti olemust nende kodukohas.

Kui oled huvitatud kogukonnaenergeetika käimalükkamisest oma kodukohas, kutsu meid külla!