Rohepööret pole ruumi muutmata võimalik ellu viia

Martin Kruus
Taastuvenergia investor, Sunly asutaja

Kliimamuutused ja selle mõju keskkonnale – sellest on tänaseks avalikkuses juba palju räägitud, kuid kahjuks ei ole käivitunud ratsionaalset analüüsi selle protsessi mõjust meid ümbritsevale välisruumile. 

Vabariigi Valituse juures on koos käinud ka ruumiloome töörühm, kelle töö lõpparuandes pole päikese- ja tuuleenergiat mainitudki. “Kahe silma vahele“ on jäänud selline globaalne protsess nagu kliimamuutused. Rohepööret pole võimalik ellu viia ilma mõistmata, et ruum me ümber hakkab muutuma. Ilma tuulikut püstitamata rohelist energiat toota ei ole võimalik. Küsimusi on tekkinud ka päikesepaneelide sobivusest keskkonda.

Ruumi muutumine ja tuulikute ning päikesepaneelide sobitamine nii tehis- kui looduskeskkonda on teema, millega kõige laiemas mõistes peaksid tegelema ruumiloomega tegelevad eksperdid ja teadlased erinevatelt erialadelt. Kaasata tuleb nii humanitaar- kui sotsiaalteadlased, kes aitaksid seda kõike kommunikeerida ning muutust ühiskonnas juhtida. Energiaühistus on juba koos selliseid inimesi ning kõik, keda see teema puudutab on oodatud kaasa mõtlema.