Miks Energiaühistut vaja on?

Märt Helmja
EBRD Eesti juht

Kuidas võiks ühistegevus meie elu parandada? Investeerimisspetsialistid soovitavad tekitada endale passiivse tulu allikad. Taastuvenergeetika saab seda pakkuda. Iseäranis kuna tegu on valdkonnaga, mis meie vähenevate loodusressurssidega keskkonnas muutub aina olulisemaks. 

Tavainimesel on üldjuhul vähe võimalusi saada energiatootmises osanikuks. Energiaühistus on see võimalik, investeerides kas oma vaba raha või siis hoopis aega. Eestvedajatel on nimelt võimalik oma töö konverteerida osaluseks päikese – või tuulepargis. Oluline seejuures on, et üheskoos taastuvenergia projekte ette valmistades ning eksperte kaasates on võimalik langetada oma kogukonnale parim otsus, seda nii projekti keskkonnamõjude kui ka tasuvuse osas. Tehnoloogia areng on muutnud energeetika kättesaadavaks majapidamise tasemel, kuid sageli on parim koht energiatootmiseks mitte koduaias, vaid hoopis kusagil aia taga.  Koostöös naabritega on võimalik see taastuvenergia tootmiseks sobilik asukoht üheskoos üles leida, kasutusele võtta ning projekt „rätsepaülikonnana“ valmis teha. Energiaühistu on selliseks tegevuseks parim raamistik.  

Ajaleht „Ühistegelised Uudised“ kirjutas 1924. aastal: „Ühistegevus aitab tööhimulisi inimesi ebaviljakail aladelt loovale majanduslikule valmistustegevusele juhtida. Ühistegevus võimaldab viljakamat tööd tehniliste abinõude tarvitusele juhtimise varal. Ühistegevus võimaldab töövõimuliste kodanikkude loovale tegevusele asumist ka tulevikus. Kõik praegused ja tulevased ametlikud krediidid riigi, maapanga jne. poolt võivad kõlbada ainult ettevõtte alustamiseks, kuid mitte elustamiseks. Viimaseks peavad võimalused tulema rahva jõudude organiseerimise kaudu oma-abi alusel. Kuid see ongi juba – ühistegevuse ülesanne.“ 

Ligi sada aastat hiljem polegi siia midagi väga lisada, võiks ju juba pihta hakata! Ausalt öeldes on tegelikult üsna viimane aeg taastuvenergia fännidel end koondada ja midagi suurt ära teha. Või siis väikest – just nii nagu kogukond otsustab.