hea energia maja, kogukondlik päikesepark

Esimene kogukondlik päikesepark tuleb Hiiumaale!

Energiaühistu

Iga kriis on võimalus. Selmet hakata veelkord kurtma energiakriisi valudest ja eesseisva talve energiarvetest, on mõttekas kasutada võimalust, raputada end lahti varasematest harjumustest ja teha asju uutmoodi. Hiidlased on saarerahvana pidanud  ju alati hakkama saama iseseisvalt ja üksteist toetades üle saama ka tormistest aegadest ja ilmadest. 

Energiakriisi kõige kiirem lahendus kohalikul tasandil on hakata ise päikeseenergia tootjaks.  Tihti saab siin aga takistuseks raha ja elektrivõrguga liitumisvõimaluse puudumine. Väga vähestel meist on kohe lauasahtlist võtta piisavalt raha, mida päikesepargi rajamiseks on vaja. Samas, kui igaüks panustaks natuke, koguneb arvestatav summa ning saame pargi rajatud. Ühiselt rajatud päikesepargi toodetud elektritulu saab jagada vastavalt sissemaksu suurusele.  

Hiiumaal on laialt teada ka elektrivõrguga liitumisvõimaluse puudumine. Kuigi taastuvenergia areng oli ette ennustatav ja vältimatu, ei ole jaotusvõrguettevõte suutnud ajaga sammu pidada ning täna oleme seisus, kus taastuvenergia tootmiseks vajalik tehnoloogia on olemas ja taskukohane, kuid kasutusele võtta ei saa. Lahenduseks on kohapealset tarbimist katvad päikesepargi. Juhul kui tulevikus siiski tekib Hiiumaal elektri võrkumüümise võimalus, siis on võimalik paneele lisada ja müüa kohapeal toodetud rohelist elektrit ka teistele hiidlastele. 

Selliselt toimides on meist saanud kogukonnanenergeetika viljelejad – kogukond rajab kõigile kogukonnaliikmetele sobivasse asukohta kogukonnaliikmetele kogutud raha eest päikesepargi, mis toodab elektrit kogukonnaliikmetele ja võrku müümisel teenib ühistuliikmetele lisatulu, mis jagatakse laiali vastavalt sissemaksu suurusele. 

Ainus takistus, mis kogukonnaenergeetikat Eestis takistab, on spordimeeste keeles väljendudes esimene samm diivanilt koduukseni. Aga see ei käi hiidlaste kohta, sest siin oleme Energiaühistuga selle sammu juba astunud. Nimelt rajame enda esimese päikesepargi just Kärdlasse, Hiiumaa muuseumi Pika maja kõrval asuva endise kalevivabriku hoone, tänase nimega HeaEnergiaMaja katusele. Pargi suuruseks tuleb 13kW,  kuna liitumisvõimaluse puudumise tõttu teeme vaid kohapealset tarbimist katva lahenduse. Sisselülitamise planeerime varakevadeks, kui päike juba kõrgemalt käima hakkab ning päikesepargid meie laiuskraadil toodangut andma hakkavad. Loodame, et see samm julgustab teisigi hiidlasi meiega liituma ja samuti tegema seda kõige esimest sammu.