Teaduste Akadeemia

Energiaühistu Teaduste Akadeemia Energeetikapäeval

Energiaühistu


Energiaühistu osales Teaduste Akadeemia Energeetikapäeval, kus märgiti, et kuna energiaühistud võimaldavad taastuvenergeetika tootmises ja tarbimises osalemise kõigile inimestele kättesaadavaks muuta, on oluline kogukonnaenergeetika arengut pidurdavad takistused seadusanlusest eemaldada.

Teaduste Akadeemia Energeetikapäeval osalesid energia suurtarbijad, -ettevõtjad, teadlased ja kogukonna esindajad. Energiaühistut esindanud tegevjuht Märt Helmja arutles koos teiste ümarlaua liikmetega energiapoliitika strateegilise visiooni üle eesmärgiga sõnastada eeldused ühiskonna vajadustele vastava energiapoliitika kujundamiseks.

Ümarlaud käsitles probleemina tööstuse konkurentsivõimet tulenevalt kütuse ja energia ülejõukäivast hinnast, hinnakõikumistest ja küsitavast varustuskindlusest. Vestlusringi põhiteema oli energia ja kütuse varustuskindluse, taskukohasuse ja keskkonnamõjude tasakaalu tagamine, energianõudluse ja -tootmise struktuuri piisavus, juhitav tootmine, tarbimise juhtimine ja salvestuse vajadus.


Eesti Teaduste Akadeemia Energeetikapäeva ümarlaua kokkuvõttes toodi välja, et kogukondlikud energiaühistud loovad võimaluse kasutada hajaenergeetika mudelit ning lisada energiaenergiasüsteemile sõltumatust. Eraldi märgiti, et tootevtarbijate kaasamiseks peab seadusandja ajakohastama õigusliku regulatsiooni.

Kõigi Teaduste Akadeemia Energiapäeval esitatud järelduste ja ettepanekutega saab tutvuda siin.

Meil on omaltpoolt aga rõõm tõdeda, et arusaam kodanikuühenduste olulisest rollist energeetikas on jõudmas aina rohkemate inimesteni ning mõistetakse, et energiaühistusteks koonduvate kogukondade tegevuste toetamine ja kaasamine on vajalik otsustusprotsessi varajases staadiumis.

Energiaühistu kaudu on igaühel võimalik saada päikese- või tuulepargi osanikuks ja teenida sedasi pikaajalist stabiilset tulu keskonnahoidlikul viisil. Ühtlasi tähendab see, et Energiaühistu abil rajatakse Eesti inimestele endile kuuluvad taastuvenergia jaamad kohtadesse, kus on kohalik huvi ja energiavajadus.

Kas taastuvenergia tootmine pakub huvi? Astu Energiaühistu liikmeks ja löö kaasa oma piirkonna taastuvenergia projektides endale sobivas rollis! Ühendame rohelise maailmavaate investeerimisega ja loome kogukondadele üle Eesti võimaluse ise endale elektrit toota.