Energiaühistu ja Rexplorer alustasid koostööd

Energiaühistu

Energiaühistu hakkab oma taastuvenergia projektide eelhinnangu tegemiseks kasutama Rexploreri platvormi, mis aitab lihtsalt ja kiirelt välja selgitada oma kinnistu taastuvenergia potentsiaali ning hõlbustab seega kohaliku energiatootmise kasutuselevõttu. 

„Rexploreri mitmekülgsetel andmetel põhinev mudel on uudne ja innovaatiline tööriist esmase hinnangu saamiseks taastuvenergia parkide rajamisel. Tulevikus saab teha ka hinnapäringuid pargi ehitamiseks ja hooldamiseks ning jälgida elektrijaama töötamist reaalajas, mistõttu me meeleldi aitame kaasa kogukonnaenergeetika edendamiseks vajaliku tööriista arendamisele,“ kommenteeris koostööd Energiaühistu juht Märt Helmja. 

„Pakume oma teadmisi ja tuge nüüd ka Energiaühistule ning selle liikmetele. Selgitame kiirelt välja, kas soovitud kinnistul on põhimõtteliselt võimalik päikese- või tuuleenergiat toota, pakume välja optimaalseima laheduse võttes arvesse tarbimisnäitajaid ning teeme esmased kalkulatsioonid projekti tasuvuse osas,“ rääkis Rexploreri keskkonnamõjude ja planeeringute juht Kristiina Nauts. Ta lisas, et Energiaühistu abiga saab Rexplorer ühelt poolt rajada kasutajasõbraliku rakenduse ning teisalt toetada kogukonnaenergeetika sündi.

Rexplorer kasutab oma töös erinevaid kaardikihte ja andmebaase ning automatiseeritud otsingusüsteemi, mille parameetreid saab hõlpsalt muuta. Sellisel moel saab kiiresti leida asukohad tuuleparkidele, kus erinevad piirangud puuduvad ning keskkonnamõjud on minimaalsed. Päikeseparkide puhul analüüsitakse mitmesuguseid keskkonnapiiranguid, aga võetakse arvesse ka päikesekiirgust, liitumisvõimalusi ja ka varjutust ümberkaudsetelt objektidelt. Lisaks pakub Rexplorer välja nii päikese- kui tuulepargile parima paigutuse ja teeb esmaseks investeerimisotsuseks vajalikud tasuvusarvutused.