Kogukond saaks vajaliku elektri oma enda energiapargist

Energiaühistu

Accelerate Estonia programmis osalemise eesmärgiks oli pakkuda KOVidele kiiret lahendust kõrgete elektrihindade leevendamiseks viisil, kus energiaühistuks koondunud kohalik kogukond saaks olulist osa taastuvenergiapargi investeeringukuludest omavalitsusega jagada.

Senise teekonna järeldused kitsaskohtadest on:

  • KOVidel on raske katsetada kogukonna kaasamise- ja koostöömudeleid, kuna kehtivad avaliku sektori hankereeglid on liialt piiravad.
  • Kohalik kogukond peab KOVi partnerina konkureerima samadel tingimusel kui rahvusvaheline kontsern.
  • Kogukonnaenergeetika valdkond kukub valla juristi, ehitusspetsialisti ja planeeringute eest vastutaja laudade vahele.
  • Iga 4 aasta järel toimuvate KOV valimiste tõttu on tegevustes 4-kuuline seisak.

Väikese riigina peaksime olema paindlikumad ja julgemalt katsetama ning piloteerima uudseid lahendusi, mis muutuvad paremaks vaid töö käigus, mitte paberil viimaseidki riskimomente maandades!

Kas taastuvenergia tootmine pakub huvi? Astu Energiaühistu liikmeks ja löö kaasa oma piirkonna taastuvenergia projektides endale sobivas rollis! Ühendame rohelise maailmavaate investeerimisega ja loome kogukondadele üle Eesti võimaluse ise endale elektrit toota.