Annika Uudelepp: loome Energiaühistuga kiirenduse muutuseks

Energiaühistu

Rahvusvahelise riigivalitsemise ekspert ja Energiaühistu ning pensionifondi Tuleva asutaja Annika Uudelepp leiab, et investeerida saab erinevatesse asjadesse, kuid panustab Energiaühistu käivitamisesse just selle uudsuse tõttu. „Mind innustas mõte panna Eestis tööle uudne vorm, mis võimaldab tavalistel inimestel endale ise elektrit toota ja sellega ka tulu teenida,“ räägib Annika. 

Ta nimetab oma kõige suuremaks motivatsiooniks võimalust luua süsteemne muutus, mis on kooskõlas ka tema maailmavaatega. „Eestlastele on loodushoid väga oluline, me kõik armastame puhast loodust ning puhas energiatootmine peab selle osaks saama. Kui see puhas energia muutub ka tasukohasemaks, kuna toodame selle ise, siis on meil südametunnistus ka puhas, kuid rahakott mitte,“ selgitab Annika. 

Annika, miks otsustasid olla üheks Energiaühistu asutajaks?

Mind innustab kui saan teha midagi ühiskonna jaoks ning osaleda laiemates algatustes, mis hakkavad vilja kandma. Kus viga näed laita, seal tule ja aita! Näen, et meie energiaprobleemide lahendamiseks on ühistuline vorm väga vajalik, sest keerukates küsimustes annab koostegutsemine alati parema tulemuse kui seda üksinda toimetades. Õppisin seda pensionifondi Tuleva asutamise käigus, kus igaühele eraldiseisvalt lahendamatu probleemiga ühiselt tegeledes saime hakkama. Energias on olukord sama – mul endal puuduvad tehnilised teadmised ja nii palju vaba raha, et saaksin üksi endale energiapargi teha. Lisaks, kui elektrijaam juba teha, siis võiks sellest rohkem kasu saada kui ainult minu pere. Ühistuline mudel aitab seda kõige paremini saavutada, ning tagada, et inimesed ise saaksid muuta oma energiatootmise rohelisemaks, ja vähemsaastavamaks. Vähemoluline pole aga see, et soovin, et energiapargid tekiksid võimalikult paljudesse kogukondadesse, aga just neile sobival moel.

Mida pead silmas kogukondadele sobivate energiaparkide näol?

Me anname Energiaühistus kogukondadele võimaluse roheenergiat ühiselt arendada ja selles õnnestuda, mitte ei saada kedagi kusagilt linnast neile ütlema, et sündigu siia see või see. See on fundamentaalne erinevus, mis võiks kogukondadele sobida, sest nad võivad ise taastuvenergia elektrijaamade osanikuks saada ja kasu lõigata võrgutasude kokkuhoiult. Samavõrd oluline siinjuures on, et nad saavad ise kaasa rääkida sobivaimate asukohtade valikul. Sellisel moel ei sünni tuule- ja päikeseparke sinna, kuhu kohalik kogukond neid tegelikult ei taha. 

Milleks on Energiaühistut üldse vaja?

Me kõik vajame elektrit, aga seda ise toota on tehniliselt keeruline ja alginvesteering on suur. Energiaühistu lõimegi selleks, et saada üle kahest suurest tõkkest rohelise energia tootmisel – keerukus ja kulukus. 

Tuleviku energeetika pole üks tsentraalne elektrijaam tarbimisest kaugel ja meie tarbijatena maksmas kalleid võrgutasusid, et see elekter sealt siis kohale toimetada. Tuleviku energeetika on see, et kasutame ära maksimaalselt kohapealset taastuvat energia ressurssi. Seni polnud aga mudelit, kuidas seda teha. Nüüd Energiaühistu näol on.

Kas Energiaühistu on siis pigem maailmavaateline või tulu toov ettevõtmine?

See töötab kombona, kus igal hammasrattal on oma roll. Maailmavaateline trend energia tootmises ja keskkonna hoius on nagunii pöördumatu, kuid täna on üksikindiviidil piiratud võimalused muutust ellu kutsuda. Üks inimene ei saa lõpetada Eestis põlevkivielektri tootmist. Mitmed kogukonnad oma kogukonna elektrijaamadega aga saavad seda muutust luua. Eksisteerima peab nii stiimul kui ka rakendus ehk realiseerimise võimalus.Usun, et Energiaühistu kaudu on igaühel võimalik saada päikese- või tuulepargi osanikuks ja teenida sedasi pikaajalist stabiilset tulu keskonnahoidlikul viisil. Aga lisaks tulu tootmisele on meil eesmärgiks toota ka kogukonnale taskukohase hinnaga elektrit.

Oskad sa tuua konkreetseid näiteid? 

Näiteks üks konkreetne ettevõtja lõuna-Eestist, kes maksab igakuiselt võrgutasudeks 1500 eurot kuus. Tarbides pool aastat oma päikesepargist elektrit tekib talle märkimisväärne kokkuhoid, sest omatoodetud elektri pealt võrgutasusid maksma ei pea. 

See on majandusliku poole näida, kuid see, et kohalikud inimesed ise saavad oma kogukonna jaoks midagi ära teha on ka väga oluline. Kogukondade koostegemise energia on vapustav ja selle näiteid on tänaseks juba palju. Tihtipeale tehakse täna aga sellise koosenergiaga projekte, kus rahaline panus on väikene, kuid enda tööpanus suur. Energiaühistu aitab ühistegevuse muuta investeeringu mahukamaks ilma, et igaüks eraldi peaks korraga palju raha välja käima või et kogu küla end lõhki laenaks. Teisisõnu rahalised võimalused suurenevad märkimisväärselt. Kusjuures siin on veel üks aspekt. Näiteks ma olen suur Vastseliina piirkonna fänn, aga ma ei ela seal, kuid investorina ma hea meelega toetaks sealset kogukonda ning annaks nende taastuvenergia projektile hoogu juurde. Energiaühistuga selliseid võimalusi just loome.

Mille poolest on energiaühistu unikaalne ja erinev teistest ühistutest?

Energiaühistu pakub platvormi, mis toob kokku kolm vajalikku komponenti – 
1. kogukonnad, kes tahavad ise taastuvenergiat toota, 

2. investorid, kes soovivad raha just taastuvenergia parkidesse paigutada, 

3. oskusteave, et taastuvenergia projektid teoks teha. 

Need osapooled pole seni teineteist süsteemselt leidnud. Energiaühistu lahendab inimeste jaoks rahastamise ja tehnilise keerukuse probleemi ehk loob reaalset kasu. 

Meil on 64 valda ja kui võtame ühe keskmise maapiirkonna vallakeskuse näite, siis tavaliselt on seal kool, lasteaed, sotsiaalne asutus, külakeskus, vallamaja, arstipunkt, mõned kauplused ja ettevõtted ning korterelamud ja eramud. See on üsna mitmekesine tarbijaskond, kelle igapäevast elektrivajadust võiks suurel määral katta nende enda energiapark, kuid praktikas näeb seda vähe. Tänu meie poolt pakutavale mudelile ei pea kogukond nullist sellist asja ette võtma ning sünnib kooslus, mida muidu ei sünniks. Energiaühistu viib kokku vajadused ja teadlikkus ning nii rahaline kui tehniline võimekus. See ongi nutikus! Loome kiirenduse muutuseks, mis muidu ei sünniks ja see ongi see, mis mind väga innustab.

Mis on see muutus, mida näha soovid?

Sa pead olema muutus, mida soovid maailmas näha.” Nii ütles kord Mahatma Gandhi. Ma soovin näha, et muutuksime saastavast riigist puhta energia riigiks. Otsustasin olla Energiaühistu üks asutaja, et see muutus sünniks viisil, millest võidaksid võimalikult paljud inimesed üle Eesti. Võimalus toota taastuvenergiat endale ja kogukonnale koos teiste Eesti inimestega, on just see muutus, mida soovin Eestis näha. 

Eestis on võimalik see, mis mujal on väga keeruline või lausa võimatu, just tänu meie väiksusele ja ühisele tegutsemisele. Olen üks neist, kes käivitasid Eesti inimestele endile kuuluva Tuleva pensionifondid. Kogesin, et kui tuua kokku inimesed, kes ühiselt soovivad meie tuleviku ja elu nimel head korda saata, on see võimalik.