Analüüs – Miks ei arene taastuvenergia Eesti saartel?

Energiaühistu

Algatatus Puhas energia EL saartele ( Clean energy for EU islands secretariat), mis on keskseks platvormiks Euroopa Liidu enam kui 2200 saare taastuvenergiale ülemineku soodustamiseks, avaldas värske raporti.

Raport valmis kehtivate õigusaktide loendi alusel läbi viidud uuringute ja intervjuude põhjal. Saarema ja Hiiumaa näitel selgitati raportis välja puhta energia kasutuselevõtu takistused ja lahendused nende ületamiseks.

Kuigi Eesti on hiljuti rakendanud riiklikke meetmeid taastuvenergiale ülemineku hõlbustamiseks Eesti saartel, on puhta energia tootmise arendamise teel veel mitmeid olulisi sh regulatiivseid ja seadusandlikke väljakutseid.

Raporti koostamise töös osales ka Energiaühistu, andes sisendit nii olemasolevatest takistustest taastuvenergeetika arendamisel Eesti saartel ning tehes konkreetseid ettepanekuid vajalike muudatuste kohta.

Peamiste takistustena toob raport välja elektri jaotusvõrgust tingitud piirangud, saarte vähese kaasatuse ja senimaani puuduva pikaajalise plaani taastuvenergia arengu edendamisel Eesti saartel. Esile tõusid ka vähene keskvalitsuse tugi taastuvenergia planeeringute ja projektide elluviimisel ning osade kohalike elanike vastuseis taastuvenergialahendustele.

Neid takistusi aitaks ületada senisest laiema sidusrühmade kaasamise kaudu, üle-euroopaline parimate praktikate jagamine saarte vahel ja suurema initsiatiivi võtmine KOVi ja regulaatori poolt.

Raporti avalik veebiesitlus toimus 23. jaanuaril kell 16-17:30 (3 to 4.30pm CET). Veebiesitluse salvestus jäerelvaadatav siin.