Laulasmaa kool

157000,00  (1%)

Kategooria:

Variant 1. Taastuvenergiapargi kaasomanikeks on KOV ja Energiaühistu.

Osalus jaguneb vastavalt läbirääkimiste tulemustele või vastavalt osapoolte finantspanusele. Tegevusvormiks on osaühing. Tulude väljavõtmine dividendidena. KOV võib osaleda ka endale kuuluva kommunaalettevõtte kaudu.

Plussid

 • KOV jagab investeeringute kulu ning saab kasutada vabu vahendeid mujal
 • Partneriks on kohalik kogukond (EÜ kaudu), kel ei ole otseseid ärihuvisid ning projektist tähtajalise väljumise motivatsiooni
 • Tegevusmudelit saab kopeerida teistel KOVi kinnistutel
 • Lääne-Harju vald on esimene Eestis, kes kogukonnapargi rajab
 • MKM, RM ja EAS ootavad ja toetavad pilootprojektide läbiviimist

Variant 2. Taastuvenergiapargi omanikuks on 100% KOV.

Osalus kommunaalettevõtte kaudu või jääb taastuvenergiapark Laulasmaa kooli bilanssi. Tulu stabiilsemast elektrihinnast ning säästust võrgutasude mittemaksmise kaudu.

Täiendavad küsimused

 • Juriidiline analüüs
  • Karjaküla hooldekodu mudeli kopeerimine
  • Kas saab elektrit müüja otseliini kaudu kõrvalkinnistule (SPAle)
  • Kas naaberkinnistul olev aiandusühistu on SPAle elektrit müües võrdselt koheldud?
 • Majanduslik analüüs
  • Kas pargi tootmisvõimsus tagab vaid kooli vajaduse?
  • Kapitali hind KOV’le
 • Avalik hange
  • Keskkonnahoidlikud hanked?

Variant 3. Taastuvenergiapargi kaasomanikeks on KOV, Energiaühistu ja kohalik ettevõte.

Osalus jaguneb vastavalt läbirääkimiste tulemustele või vastavalt osapoolte finantspanusele. Tegevusvormiks on osaühing. Tulude väljavõtmine dividendidena. KOV võib osaleda ka endale kuuluva kommunaalettevõtte kaudu. Kohaliku ettevõtte motivatsiooniks on saada dividenditulu ja/või osaluse kaudu tagada kohapealsest tarbimisest ülejääva elektri müük otseliini kaudu enda kinnistule.

Plussid

 • Kaasatud on kõik kohaliku kogukonna liikmed – elanikud, KOV, ettevõte
 • Maksimaalselt on ära kasutatud katusel taastuvenergia tootmise potentsiaali
 • KOV saab siduda vähem rahalisi vahendeid ning kasutada neid mujal
 • Kohaliku ettevõtte konkurentsivõime kasv toob otseseid ja kaudseid lisatulusid KOV’le

Variant 4. Taastuvenergiapargi kaasomanikeks on Energiaühistu ja kohalik ettevõte.

Osalus jaguneb vastavalt läbirääkimiste tulemustele või vastavalt osapoolte finantspanusele. Tegevusvormiks on osaühing. Tulude väljavõtmine dividendidena. KOV annab Laulasmaa kooli katuse rendile ning koolipidajana võib osta katusel toodetavat elektrienergiat. Kui kool elektrit ei osta, siis on tarbijaks naaberkinnistul tegutsev ettevõte.

Täiendavad küsimused

 • Juriidiline analüüs
  • Kas KOV jaoks on täiendav puutumus lisaks katusepinna rendile?
  • Kas naaberkinnistul olev aiandusühistu on võrdselt koheldud?
  • Kui pika rendilepingu saab KOV sõlmida?
 • Majanduslik analüüs
  • Kas renditulu katab teised kulud (ajakulu, juriidilised kulud)?
 • Avalik hange
  • Katuse pinna rendile andmise hange

Kohalikud elanikud saavad ise panustada enda elukeskkonna puhtamaks muutmisse ja infrastruktuuri arengusse. Piloodi edukal tööle rakendamisel on sarnast kogukonnaenergeetika mudelit võimalik kasutada ka teistel vallale kuuluvatel kinnistutel ja hoonetel. Energiaühistu esindab kõiki projektis osaleda soovivaid kogukonnaliikmeid ning vallal on üks vastaspool, kellega teha kokkuleppeid.

Ettevõtte nimi

Energiaühistu OÜ

Ettevõtte registrikood:

16056988

Ettevõtte aadress:

Masti 17, 11911 Tallinn

Ettevõtte telefoni nr:

+372 53088010

Ettevõtte e-posti aadress:

info@energiayhistu.ee

Investeeringu suurus:

160000,00 

Pakutav osalus:

90.00 %

Pakutav osalus investori kohta:

365 € kuni 164 250 €

Osakapital enne ja pärast kampaaniat:

2500 €

Väärtus peale kampaaniat:

184 250 €

1 € nimiväärtusega osa maksumus:

73 €

Kaasatav summa jaguneb osakapitali sissemakse (2250€) ja vabatahtliku reservkapitali sissemakse (162 000€) vahel.

Kogu Ettevõttes tekkiv kasum makstakse investoritele välja dividendidena. Lisaks tehakse väljamakseid esimese 12 aasta jooksul ka läbi vabatahtliku reservkapitali tagastamise.

Investeerimine toimub 73€ sammuga.

Meeskond

Jaanus Saat

+372 679 0605
jaanus.saat@laaneharju.ee

Erki Ruben

+372 5836 8245
erki.ruben@laaneharju.ee

Mihkel Jürisson

+372 679 0627
mihkel.jyrisson@laaneharju.ee

Märt Helmja

+372 510 4727
mart.helmja@energiayhistu.ee